قانون رانندگی در حالت مستی، آیا بیمه خسارت را پرداخت می کند؟

انتشار 11 آذر 1402
مطالعه 7 دقیقه

مشروبات الکلی به سرعت جذب خون شده و منجر به کاهش توانایی ذهنی، کاهش قدرت تصمیم‌گیری و هوشیاری و حتی کاهش دید می‌شوند. رانندگی در حالت مستی بسیار خطرآفرین است، چون راننده هیچ کنترلی روی خودرو نخواهد داشت. رانندگی در چنین وضعیتی قطعا خطرات جبران‌ناپذیری را به همراه دارد. با طوطیا همراه باشید.

قانون رانندگی در حالت مستی، آیا بیمه خسارت را پرداخت می کند؟

قانون رانندگی در حالت مستی چیست؟

رانندگی در حالت مستی نه تنها یک تخلف رانندگی، بلکه یک جرم در قوانین جزایی ایران است؛ به این مفهوم که حکم رانندگی در حالت مستی خود به تنهایی شامل مجازات خواهد بود. بنابراین رانندگی در چنین شرایطی خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی و خلاف قوانین جزایی کشور است.

تصادف

در قانون مجازات اسلامی مصرف هرگونه مشروبات الکلی و مسکرات حتی اگر منجر به مستی نشود، جرم خواهد بود. در نتیجه زمانی‌ که یک راننده به دلیل مستی رانندگی خطرآفرین دارد، علاوه‌بر پرداخت مبلغ جریمه رانندگی در حالت مستی، باید مجازات شود. اگر رانندگی در مستی باعث بروز تصادف شود، مجازات راننده شدیدتر می‌شود و دادگاه می‌تواند طبق قانون مجازات اسلامی برای بیش از دو سوم حداکثر مجازات حکم دهد.

در خصوص قانون رانندگی در مستی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. اما اگر راننده به سن مسئولیت کیفری نرسیده باشد، مجازات او مانند افراد دیگر نخواهد بود و قانون برای آنها کمی تخفیف قائل خواهد شد.

روش پلیس برای شناسایی راننده مست

اعمال جریمه در صورت رانندگی در مستی باید بعد از اثبات این موضوع انجام شود. در چنین شرایطی پلیس راهنمایی و رانندگی از دستگاه آزمون مشروبات الکلی استفاده می‌کند. البته شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و انجام آزمایش خون هم قابل‌اثبات است. در شرایطی که پلیس مست بودن راننده را تایید کند، دیگر نیازی به نظر پزشکی قانونی نخواهد بود. نکته مهم اینجاست که مصرف مشروبات الکلی با 2 بار اقرار فرد خاطی نزد قاضی، گواهی پلیس و علم قاضی به مصرف آن، قابل اثبات خواهد بود.

جریمه رانندگی در حالت مستی

کد مبلغ جریمه رانندگی در حالت مستی، 2007 است. این کد در کلان‌شهرها و مناطق روستایی به‌صورت یکسان اجرا خواهد شد. بنابراین طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، مبلغ جریمه رانندگی در حالت مستی یا در شرایط مصرف مواد مخدر روان‌گردان، 400 هزار تومان است و از سوی پلیس راهور اعمال می‌شود.

تصادف

نمره منفی رانندگی در حالت مستی

رانندگی در مستی برای کلیه خودروهای شخصی 10 نمره منفی خواهد داشت. در این میان، نمره منفی خودروهای عمومی و سنگین 20 است. علت این تفاوت نمره منفی بین خودروهای شخصی و عمومی، میزان تاثیری است که راننده این وسایل در شرایط مستی به جای می‌گذارند. وسایل نقلیه عمومی و سنگین معمولا باعث بروز تصادفات در سطح گسترد‌ه‌تری می‌شود و خسارات مالی و جانی بیشتری به بار می‌آورند.

مدت زمان توقیف خودرو در حالت مستی

حکم رانندگی در حالت مستی تنها محدود به جریمه و نمره منفی نخواهد بود. در چنین شرایطی، پلیس راهنمایی و رانندگی طبق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودرو را حداقل به مدت 21 روز توقیف خواهد کرد. لازم به ذکر است که پلیس راهنمایی و رانندگی علاوه‌ بر توقیف خودرو، گواهینامه راننده خاطی را به مدت 6 ماه ضبط می‌کند و به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد.

مجازات رانندگی در حالت مستی در ایران

طبق ماده 246 و 265 قانون مجازات اسلامی، مصرف هرگونه مشروبات الکلی و مسکرات، جرم شرعی است و مجازات به همراه دارد. مجازات این جرم در قانون اسلامی، 80 ضربه شلاق خواهد بود. طبق ماده 246 قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر شامل خوردن، تدخین و تزریق آن، کم یا زیاد، جامد یا مایع، همراه با مستی یا عدم مستی، خالص یا مخلوط، موجب حد خواهد بود. در تبصره این قانون آمده که خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) حتی اگر مستی نیاورد، موجب حد خواهد بود. طبق ماده 265، حد مصرف مسکر، 80 ضربه شلاق است. بنابراین اگر یکی از موارد ماده 246 رخ دهد، حکم آن شلاق است.

تا اینجا موضع قانون مجازات اسلامی در مورد مصرف مشروبات الکلی و مسکرات مشخص شد. اما حکم رانندگی در حالت مستی شامل دو نوع مجازات، یکی مجازات شرب‌خمر و دیگری مجازات رانندگی خواهد بود که هر دو بررسی شدند.

حکم تصادف رانندگی در حالت مستی چیست؟

همان‌ طور که در بخش قبلی اشاره شد، مجازات رانندگی با مستی شامل دو بخش، مجازات شرب خمر و جریمه رانندگی خواهد بود. حال اگر رانندگی در این وضعیت منجر به تصادف شود، طبق مواد 715 و 718 قانون مجازات اسلامی، مقصر به حبس محکوم خواهد شد.

طبق این قانون، حداکثر مجازات برای فرد مقصر در رانندگی با مستی در صورت جرح، بیش از 8 ماه حبس خواهد بود. از طرفی قاضی دادگاه بنا به صلاحدید می‌تواند راننده مقصر را به مدت 1 سال تا 5 سال از رانندگی محروم کند.

شرکت بیمه رانندگی در حالت مستی را پوشش نمی‌دهد. اما اگر تصادف منجر به جرح شد، شرکت بیمه‌گر باید طبق قانون و مطابق با پوشش بیمه شخص ثالث برای پرداخت خسارت اقدام کند. بعد از پرداخت خسارت، شرکت بیمه‌گر می‌تواند برای دریافت غرامت از شخص خاطی به مراجع قانونی مراجعه کند.

این موضوع در مورد خسارات مالی ناشی از تصادف در شرایط مستی هم صدق می‌کند. یعنی شرکت بیمه‌گر در صورت بروز حادثه، غرامت را طبق پوشش بیمه بدنه پرداخت می‌کند، اما می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی تمام وجوه پرداختی را از راننده مقصر دریافت کند.

حکم تصادف منجر به فوت در حالت مستی چیست؟

طبق قانون اگر راننده‌ای با شخصی تصادف کند و این تصادف منجر به فوت شود، قتل غیرعمد رخ داده است. اگر تصادف منجر به فوت به دلیل مستی راننده باشد، طبق مواد 714 و 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب در سال 1375، راننده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. حداکثر مجازات حبس طبق این مواد قانونی، 2 سال است. اما با‌توجه‌به مست بودن راننده، قاضی می‌تواند آن را به 5 سال افزایش دهد. قاضی پرونده هم بنا به صلاحدید می‌تواند راننده مقصر را به مدت 1 تا 5 سال از رانندگی محروم کند. از طرفی، راننده مقصر باید طبق درخواست اولیای دم، برای پرداخت دیه اقدام کند.

راننده مقصر می‌تواند از پوشش‌های بیمه شخص ثالث برای پرداخت دیه به اولیای دم استفاده کند. اما نکته مهم اینجاست که شرکت بیمه‌گر بعد از پرداخت خسارت می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی تمامی وجوه پرداختی را مطالبه کند.

لایحه دفاعیه رانندگی در حالت مستی چگونه است؟

راننده‌ای که به اتهام رانندگی در حین مستی توسط مامورین راهور و با تست الکل مثبت، دستگیر شده است، به مراجع قانونی معرفی می‌شود. در چنین شرایطی قطع نظر از آنکه موارد زیر رخ داده باشد، فرد صرفا به اتهام شرب خمر بازداشت می‌شود.

  • آیا راننده مرتکب تخلف رانندگی شده است؟

  • آیا راننده سانحه‌ای آفریده است؟

  • آیا حادثه رانندگی منجر به خسارت مالی شده است؟

  • آیا حادثه رانندگی به تصادف جرحی منجر شده است؟

  • آیا حادثه رانندگی به فوت منجر شده است؟

برای دفاع از متهم در صورت عدم رخداد موارد فوق، بزه شرب خمر به او تفهیم خواهد شد. در خصوص لایحه دفاعیه، راننده خاطی یا وکیل قانونی وی می‌توانند متن دفاعیه به شرح زیر را آماده کنند.

«رانندگی در حال مستی به کیفیت منعکس در ماده 718 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، صرفاً یکی از کیفیات مشدده مجازات است نه جرم مستقل. در واقع رانندگی در حال مستی، چنانچه منتهی به قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی به شرح مندرج در مواد 714 تا 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود، باعث تشدید مجازات راننده مقصر خواهد بود. و الّا رانندگی در حال مستی، خود فی حد ذاته در قوانین کیفری فعلی، فاقد وصف و عنوان مجرمانه است و صرفاً به موجب مقررات بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلّفات رانندگی است نه جرم. و لذا با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که جرم را رفتاری می‌داند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و با عنایت به حاکمیت اصل برائت … حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی‌کننده، درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می‌نمائیم.»

قوانین پرداخت خسارت بیمه برای رانندگی در حالت مستی

طبق قانون، شرکت بیمه‌گر باید در موارد تایید رانندگی در حالت مستی، بدون هیچ شرطی برای پرداخت خسارت فرد زیان‌دیده اقدام کند. پس از آن، شرکت بیمه‌گر می‌تواند برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به‌عنوان خسارت به مراجع قانونی مراجعه کند. در چنین شرایطی، فرد مقصر در حادثه باید وجوه مطالبه شده توسط شرکت‌ بیمه‌گر را بازپرداخت کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که بیمه شخص ثالث خسارات را پرداخت خواهد کرد، اما باید برای بازپرداخت آن توسط راننده مقصر در حادثه اقدام شود چون در قانون بیمه رانندگی در حالت مستی دیده نشده است.

پایگاه خبری طوطیانیوز را در تلگرام دنبال کنید.
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
سابمیت مقاله چیست؟
سابمیت مقاله چیست؟
آموزش گام به گام نحوه سابمیت مقاله در مجلات ISI (آی اس آی)
آموزش گام به گام نحوه سابمیت مقاله در مجلات ISI (آی اس آی)
مراحل سابمیت مقاله
مراحل سابمیت مقاله
چاپ فوری مقالات علمی پژوهشی
چاپ فوری مقالات علمی پژوهشی
پذیرش و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
پذیرش و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی
پذیرش تضمینی مقاله علمی پژوهشی
پذیرش تضمینی مقاله علمی پژوهشی
پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در کمترین زمان
پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در کمترین زمان
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
چاپ مقاله در مجله (ISI, SCOPUS, ISC, PUBMED و علمی پژوهشی) معتبر+ صفر تا صد+ ویدئو آموزشی
پذیرش و چاپ مقاله در مجلات خارجی ISI، SCOPUS، PUBMED، ISC
پذیرش و چاپ مقاله در مجلات خارجی ISI، SCOPUS، PUBMED، ISC
مراحل اکسپت مقاله
مراحل اکسپت مقاله
اکسپت فوری مقاله برای دوره دکتری
اکسپت فوری مقاله برای دوره دکتری
اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی
اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی
برای چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه تان به کتاب با سرعت نور کلیک کنید!
برای چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه تان به کتاب با سرعت نور کلیک کنید!
قیمت استخراج مقاله از پایان نامه
قیمت استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکترا + پاورپوینت آموزشی
استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکترا + پاورپوینت آموزشی
تبدیل پایان نامه به مقاله آی اس آی
تبدیل پایان نامه به مقاله آی اس آی
هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب
هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب
تبدیل پایان نامه به مقاله!
تبدیل پایان نامه به مقاله!
محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب
محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب
استخراج فوری مقاله از پایان نامه برای مجلات ISI
استخراج فوری مقاله از پایان نامه برای مجلات ISI
مراحل چاپ کتاب با بهترین کیفیت
مراحل چاپ کتاب با بهترین کیفیت
هزینه استخراج مقاله ISI از پایان نامه
هزینه استخراج مقاله ISI از پایان نامه
تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی
تبدیل پایان نامه به مقاله علمی پژوهشی
تعرفه نگارش مقاله از پایان نامه
تعرفه نگارش مقاله از پایان نامه
چگونه پایان نامه را به کتاب تبدیل کنیم؟
چگونه پایان نامه را به کتاب تبدیل کنیم؟
پایان نامه خود را چگونه به مقاله تبدیل کنیم؟
پایان نامه خود را چگونه به مقاله تبدیل کنیم؟
نحوه محاسبه هزینه چاپ یک کتاب
نحوه محاسبه هزینه چاپ یک کتاب
گام به گام  مراحل چاپ کتاب
گام به گام مراحل چاپ کتاب
مراحل تالیف کتاب و به چاپ رساندن آن
مراحل تالیف کتاب و به چاپ رساندن آن
محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب در چند ثانیه
محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب در چند ثانیه